Qaybta Af-Soomaaliga

The RCHRA will offer in person interpreters or telephone interpreters as requested by applicants/participants at no cost. Please call the RCHRA at 507-333-3787.

(RCHRA) xafiiskan waxaad ka heli kartaa turjumaan kula kulma ama khadka telefoonka kuugu turjuma kolba/marba sidaad codsatid taasoo waliba bilaash kuu ah. (RCHRA) 507-333-3787.

Foomka Section 8Ka


Isdiiwaangalinta Section 8ku hada waa xiranyahay Markuu xiranyahayna ma'bixino arjiga isku-diiwaangalinta. View the Shuruudaha Maamulka Section 8ka (PDF).
i ogeysii marka liiska waa furanyahay